Jak wziąć udział w konkursie?1

Pomyśl, do jakiej melodii
chcecie zatańczyć
swój pierwszy taniec
i uzasadnij to w 2-3 zdaniach2

Wyślij sms-a o treści:
imię i nazwisko, data ślubu
oraz odpowiedź na pytanie z punktu 1
wraz z uzasadnieniem
na numer 603 979 5183

Jeżeli skorzystałeś lub skorzystasz
z usług któregoś z partnerów konkursu,
wyślij sms-a z nazwą
lub imieniem i nazwiskiem
partnera konkursu
na numer 603 979 518