Nagrody


Nagroda główna


15 000 zł.


Nagroda premiowa

15 000 zł.


Nagrody dodatkowe

12 x 3 000 zł.